Szczegółowa oferta naszego Biura Rachunkowego

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPIR):

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • Obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów,
 • Sporządzenie rocznej informacji o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • Sporządzenie rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36, PIT-36L),
 • Sporządzanie miesięcznej lub kwartalnej deklaracji VAT(VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku VAT,
 • Sporządzenie raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (np.: GUS),
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi,
 • Dostarczenie powyższych deklaracji do stosownych organów w określonych terminach.

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej:

 • Prowadzenie ewidencji przychodów,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie przelewów,
 • Sporządzanie zeznań rocznych PIT-28,
 • Sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K) oraz sporządzanie przelewów podatku VAT,
 • Terminowo dostarczamy powyższe deklaracje do odpowiednich organów,
 • Wykonywanie raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (np.: GUS),
 • Reprezentowanie w kontaktach z urzędem skarbowym oraz ZUS-em - również w razie kontroli.

Prowadzenie kadr i płac:

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej,
 • Sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych,
 • Naliczanie i sporządzanie list płac,
 • Kompleksowe rozliczanie umów o dzieło i zleceń,
 • Obliczanie podatków od wynagrodzeń oraz przygotowywanie przelewów,
 • Naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń oraz przygotowywanie przelewów,
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS,
 • Sporządzanie informacji rocznych PIT-11, PIT4R,PIT-8AR,
 • Prowadzenie spraw w kwestiach zasiłków,
 • Reprezentowanie klienta w ZUS.

Oferta dla rolników:

 • Przygotowanie miesięcznych lub kwartalnych rozliczeń i deklaracji podatku VAT,
 • Naliczanie wynagrodzeń, obliczanie należnych składek ZUS oraz podatku dochodowego PIT od zatrudnionych pracowników,
 • Reprezentowanie w kontaktach z urzędem skarbowym oraz ZUS-em - również w razie kontroli,
Oferta dla rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
 • Poprowadzenie ewidencji podatkowych (podatek dochodowy, podatek VAT),
 • Naliczanie wynagrodzeń, obliczanie należnych składek ZUS oraz podatku dochodowego PIT od zatrudnionych pracowników,
 • Reprezentowanie w kontaktach z urzędem skarbowym oraz ZUS-em - również w razie kontroli,
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń właścicieli i pracowników,
 • Sporządzanie sprawozdań GUS.

Usługi kancelaryjne:

 • Przygotowywanie dokumentów,
 • Kopiowanie i drukowanie dokumentów,
 • Edycja i korekta dokumentów,
 • Pisanie i redagowanie tekstu,
 • Przepisywanie dokumentów,
 • Pisanie pism, umów lub streszczeń.

Inne usługi:

 • Roczne zeznania podatkowe osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych osób fizycznych PIT,
 • Przygotowywanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane,
 • Wyprowadzania zaległości podatkowych,
 • Pomocy przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych.
logo SGW Finanse Biuro Rachunkowe Wyszków

SGW FINANSE

Biuro Rachunkowe Sylwia Czubkowska07-200 Wyszków, ul. Geodetów 64/7
Tel. kontaktowy: +48 735-977-177
e-mail: